Lirra

Atopowe zapalenie skóry - informacje, forum, pomoc
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Klasyfikacja leków
Leki immunosupresyjne

Protopic, Elidel, Douglan, Cyklosporyna (Sandimmun Neoral, Equoral)

Leki antyhistaminowe

I generacja

Atarax, Clemastin, Clemastinum, Diphergan, Fenistil, Hydroksyzyna, Hydroxizinum, Ketotifen, Peritol, Pozitan, Prometazyna, Zaditen


II generacja

Aleric, Alermed, Alerzina, Allertec, Amertil, Cetyryzyna, Clarinase, Flonidan, Letizen, Loratadyna (lek), Loratin, Loratine, Mizolastyna, Rotadin, Rupafin, Virlix, Zyrtec


III generacja

Aerius, Azomyr, Bilaxten, Claritine, Clatra, Lirra, Lirra Gem, Telfast, Telfexo, Xyzal

Kortykosterydy

Advantan, Afloderm, Bedicort, Belogent, Clobederm maść, Cortineff, Cutivate, Dermovate, Dexametazon, Dexapolcort, Diprogenta, Diprolene, Diprosalic, Diprosone, Elocom, Elosone, Encorton, Flucinar, Flumetazon, Hydrokortyzon, Kuterid, Laticort, Locoid, Lorinden A, Lorinden C, Lorinden emulsja, Lorinden N, Lorinden T, Mecortolon, Oksykort A, Oxycort A, Pi Yan Ping, Pimafucort, Polcortolon, Travocort, Triacomb, Triderm

Maści z dziegciem

Delatar, Lorinden T, Prodermina, Psorisan

Antybiotyki

Bedicort, Belogent, Diprogenta, Fucidin, Gentamicin 0,3%, Lorinden N, Oksykort A, Oxycort A, Pimafucin, Pimafucort, Tetralysal, Triacomb, Tribiotic, Triderm, Unidox

Inne leki

Calcium, Linomag, Mucosolvan, Omalizumab, Pyralginum, Vitaminum E 100

Leki przeciwgrzybicze

Batrafen, Clotrimazolum, Daktarin, Diflucan, Nizoral, Nystatyna, Oceanic Ocerin PTZ, Orungal, Pigmentum Castellani, Pimafucin, Polytar AF, Stieprox, Travocort, Triderm

Lirra, 5 mg, tabletki powlekane

Levocetirizini dihydrochloridum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


CO TO JEST LEK LIRRA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE[edytuj]

Lirra jest lekiem przeciwhistaminowym, który nie powoduje uspokojenia. Stosuje się go w leczeniu objawów reakcji alergicznej, takich jak:

 • alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa,
 • swędząca wysypka (podobna do pokrzywki) utrzymująca się przez długi czas (przewlekła idiopatyczna pokrzywka).

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LIRRA[edytuj]

Kiedy nie stosować leku Lirra[edytuj]

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lewocetyryzyny dichlorowodorek, leki przeciwhistaminowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lirra (patrz punkt „Co zawiera lek Lirra")
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min)
 • jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem tego leku.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lirra[edytuj]

Nie zaleca się podawania leku Lirra niemowlętom i małym dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Nie zaleca się podawania leku Lirra dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ w przypadku obecnie dostçpnych tabletek powlekanych nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki.

Stosowanie leku Lirra z innymi lekami[edytuj]

Należy poinformować lekarza prowadzącego lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Lirra z jedzeniem i piciem[edytuj]

Lek Lirra należy połykać, popijając wodą. Lek można przyjmować zjedzeniem lub bez jedzenia.

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Lirra jednocześnie z alkoholem. Lek może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią[edytuj]

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajście w ciążę lub karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn[edytuj]

U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Lirra może wystąpić senność, zmęczenie i osłabienie. Jeżeli pacjent zamierza prowadzić samochód, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać urządzenia mechaniczne w mchu, nie powinien wykonywać tych czynności do momentu, kiedy pozna swoją reakcję na lek. Testy przeprowadzone z udziałem zdrowych ochotników po przyjęciu lewocetyryzyny w zalecanej dawce, nie wykazały wpływu leku na koncentrację uwagi, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lirra[edytuj]

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem tego leku.

JAK STOSOWAĆ LEK LIRRA[edytuj]

Lek Lirra należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka leku u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych to jedna tabletka (5 mg) na dobę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki leku w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni przyjmować zwykle zalecaną dawkę leku.

U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek.

U dzieci dawkę należy także dostosować w zależności od masy ciala; dawka leku jest ustalana przez lekarza.

Nie zaleca się podawania leku Lirra niemowlętom i małym dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Nie zaleca się podawania tabletek leku Lirra dzieciom w wieku poniżej 6 lat (patrz punkt 2 Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lirra). Dla dzieci w wieku poniżej 6 lat lek dostępny jest w innej postaci. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli oraz dzieci w wieku 6 lat i więcej powinni połykać tabletki, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lirra[edytuj]

U dorosłych w przypadku zastosowania znacznie większej dawki leku niż zalecana może wystąpić senność. U dzieci początkowo może wystąpić pobudzenie i niepokój ruchowy, a następnie senność.

W razie podejrzenia przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Lirra, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego, który zadecyduje,jakie dzialania powinny zostać podjęte.

Pominięcie zastosowania leku Lirra[edytuj]

W przypadku pominięcia dawki leku Lirra lub zastosowania dawki mniejszej niż zalecona przez lekarza prowadzącego, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W takim przypadku należy poczekać do czasu kiedy powinna być przyjęta następna dawka i zastosować dawkę zaleconą przez lekarza prowadzącego.

Przerwanie stosowania leku Lirra[edytuj]

Przerwanie stosowania leku Lirra wcześniej niż było to zalecone nie powinno wywołać szkodliwego działania,jednakże może nastąpić nawrót choroby.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE[edytuj]

Jak każdy lek, lek Lirra może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (Występujące u mniej niż 10 pacjentów na 100)

 • suchość w jamie ustnej
 • bóle głowy
 • uczucie zmęczenia
 • senność

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 pacjentów na 1 000)

 • uczucie wyczerpania
 • bóle brzucha

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż l pacjenta na 10 000)

 • reakcje nadwrażliwości (objawy, takie jak obrzęk ust, twarzy i (lub) gardła lub trudności w przełykaniu, którym towarzyszy pokrzywka, trudności w oddychaniu, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi prowadzące do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do śmierci). W przypadku zaobserwowania pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie leku Lirra i natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
 • kołatanie serca
 • drgawki
 • zaburzenia widzenia (takie jak niewyraźne widzenie)
 • obrzęk (zatrzymanie wody powodujące obrzęk)
 • świąd (swędzenie)
 • wysypka, pokrzywka lub wyprysk skórny (obrzęk, zaczerwienienie lub swędzenie skóry)
 • duszność
 • zwiększenie masy ciała
 • bóle mięśni
 • zachowanie agresywne lub pobudzenie
 • zapalenie wątroby lub zaburzenia czynności wątroby (skóra lub białkówki oczu mogą stać się żółte)
 • nudności

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LIRRA[edytuj]

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Lirra po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po określeniu: „Termin ważności (EXP)" i na blistrze po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

INNE INFORMACJE[edytuj]

Co zawiera lek Lirra[edytuj]

 • Substancja czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.

 • Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E l7l) i makrogol 400.

Jak wygląda lek Lirra i co zawiera opakowanie[edytuj]

Tabletki powlekane 5 mg są białe, owalne, z wytłoczonymi po jednej stronie dwiema literami „G" rozdzielonymi linią podziału, z drugiej strony gładkie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki są pakowane w blistry Aluminium/Aluminium lub blistry PVC/PVDC/Aluminium oraz w tekturowe pudełko.

Dostępne wielkości opakowań

7, lO, 28, 30 i 90 tabletek powlekanych

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca[edytuj]

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvézdova l7l6/2b
140 78 Praga 4
Republika Czeska

Wytwórca

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Fibichova l43
566 l 7 Vysoké Myto
Republika Czeska

Tillomed Laboratories Ltd.
3 Howard Road, Easton Socon
St. Neots, Cambridgeshire, PE 198ET
Wielka Brytania

Glenmark Generics (Europe) Limited
The Old Saw Mill, Hatfield Park
Hatfield, Hertfordshire, AL9 SPG
Wielka Brytania


W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa